გამოყენება

Sync Order

შეკვეთის სინქრონირებისთვის არსებობს ავტომატური ასევე მანუალური მეთოდი. ავტომატური მუშაობს როცა გადახდა ხორციელდება მაგალითად ბარათით და ტრანზაქციის წარმატების შესახებ ლაივ რეჟიმში გვაქვს ინფორმაცია. გადახდის ისეთი მეთოდებისთვის როგორიცაა ბანკის ანგარიშით გადახდა, სადაც ლაივ რეჟიმში არ ვიცით წარმატებულია თუ არა შეკვეთა დამატებული გვაქვს ოპტიმოში შეკვეთის გაგზავნის მანუალური მეთოდი. იხ. სურათები:

Was this page helpful?