ინსტალაცია

WPML-თან თავსებადობა

პლაგინი თავსებადია WPML-თან, თუმცა უნდა გაითვალისწინოთ რამოდენიმე დეტალი.

აუცილებელია რომ დაკავშირება sync table-ში მოხდეს მხოლოდ ძირითადი ენის პროდუქტების, ხოლო თარგმნები WPML-ის კოპირების ფუნქციით ავტომატურად ასახავს მთავარ ენაში მომხდარ ცვლილებებს (სინქრონს). სურათზე მოყვანილი ბოქლომი სწორედ ამას გვეუბნება (პირდაპირ მოდიფიკაცია შეუძლებელია), რომ WPML თავად მიხედავს სხვა ენებში არსებულ პროდუქტებს.


ასევე აუცილებელია შემდეგი სეტინგის დაყენება, ზუსტად როგორც სურათზეა ნაჩვენები რომ შეკვეთის სინქრონმა იმუშაოს:

Was this page helpful?