თიბისის გადახდების სისტემას ახალი სერვერი დაემატა

UFC-ის მხარეს ხორციელდება ცვლილება, კერძოდ გადახდების სისტემას ემატება ახალი სერვერი.
ივნისამდე დარეგისტრირებული მერჩანტები დარჩებიან ძველ სერვერზე (securepay), ივნისის ბოლოში და მის მერე დარეგისტრირებული მერჩანტები კი მოხვდებიან ახალ სერვერზე (ecommerce). კითხვის გაგრძელება: თიბისის გადახდების სისტემას ახალი სერვერი დაემატა